Att köra rally som hobby

När du har ett vanligt arbete och är intresserad av motorsport går detta naturligtvis att kombinera. Här kommer du då att ha ditt tävlande inom motorsport och rally som en hobby. Naturligtvis har alla de professionella förare som idag har nått stora framgångar inom rallysporten börjat sitt tävlande på hobbybasis. Här har det varit intresset som har styrt. Dock kan det vara så att kapital saknas, och då måste du helt enkelt fortsätta ditt tävlande på hobbybasis. Om du har ett fast jobb kan du utöka kassan med ett förhållandevis billigt banklån och satsa ordentligt. Man skall dock inte ta ett lån utan inkomst då rally inte är en säker inkomstkälla på sikt. Detta är dock inte så illa då du fortfarande kan ha ett ordinarie jobb, och under din fritid samt helger träna dina färdigheter som rallyförare på skogsvägar och på de tävlingar du anmäler dig till för ett lågt pris.

rally3

När du är rallyförare på hobbynivå är det det brinnande intresset som styr. Dock är det så att rally kan vara något som tar upp mycket av din tid, och då kan det sätta spår i ett eventuellt familjeliv. Här handlar det om att bevaka alla intressen, och kanske har du redan gjort det från början och lever med någon som verkligen delar ditt intresse. Är det så kommer du att ha mycket tid till din hobby, och kanske till och med ha så mycket stöd och hjälp att du kan vara ett ämne för utveckling till en professionell rallyförare.

Hur som helst är det lite som måste till för att få köra rally eller andra motorsporter. Här är det inte så mycket körkortet det hänger på utan att du har de certifikat och de försäkringar som krävs för att få utöva sporten. Detta gäller både dig som är rallyförare på hobbynivå samt dig som är eller planerar att bli professionell rallyförare. Dessa regler finns för att skydda både dig och din omgivning underträning och tävlingar, vilka säkerställer att du verkligen vet hur du ska hantera ditt fordon.